Paubos na sila

0
633
views


Tila isang pagpilay sa mga accredited fraternities at sororities ang ipinatutupad
na freshman recruitment ban sa Pamantasang Enverga lalo pa at sumailalim at
apektado ito sa implementasyon ng Senior High School Program. Dahilan sa
kawalan ng freshman enrollees, nahirapan ang bawat kapatiran at samahan sa
pagpapasali ng mga mag-aaral bilang mga bagong kasapi ng kani-kanilang mga
organisasyon.

Sa kasalakuyan, mayroon nang freshmen students sa Pamantasan na kumakatawan sa unang batch ng mga nagsipagtapos sa programang SHS ngunit pinagbabawalan pa rin ng Office of Student Organizations ang pag-aanyaya sa kanila ngayong semestre. Sa halip, pagbibigyan ang mga kapatiran sa pag-aaanyaya ng mga bagong kasapi sa darating na ikalawang semestre subalit nabanggit din na pagsapit ng panibagong taong panuruan ay hindi na naman ito mapagbibigyan. Ibinaba rin ang bilang ng minimum na bilang ng mga kasapi mula 15 sa 10 dahil sa nabanggit na dahilan.

Ito ang ilan sa mga mga napagkasunduan nang magkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng mga organisasyon kasama ang dati noong tagapag-ugnay ng OSO nito lamang buwan ng Hunyo.

Ngunit bakit tila hindi kongkreto ang mga patakaran ukol sa panghihikayat sa mga mag-aaral na maging mga bagong kaanib ng mga organisasyon? Bakit hanggang sa ngayon ay patuloy na ipinagkakait sa mga organisasyong ito ang magkaroon ng mga bagong miyembro mula sa unang taon? Bilang patunay, nakuwestiyon ang mga organisasyong mayroong mas mababa sa 15 ang kasapi sa katatapos lamang na accreditation ng mga samahan.

Panahon na upang pahintulutan ng Office of Student Affairs ang mga samahan at mga kapatiran na manghikayat at magkaroon ng mga kasapi mula sa unang taon. Una, patuloy na bumababa ang bilang ng mga samahang ginawaran ng pagkilala ng OSA. Bilang patunay, mula sa bilang na 27 at 23 mga accredited organizations noong 2017 at 2016, bumaba na ito sa 16 ngayong 2018. Hindi rito kabilang ang mga probationary recognized organizations. Kung ito ay magpapatuloy, darating tayong lahat sa puntong mawawalan na ng mga samahang mag-aaral sa ating Pamantasan na malaki ang naiaambag para sa pag-unlad nito at sa pagsusulong sa kapakanan ng mga mag-aaral.

Tanging ang mga mag-aaral na freshmen lamang ang pinakaangkop na hikayatin sa mga accredited fraternities at sororities dahil bukod sa sila ang magsasalba at magpapatuloy sa mga samahang halos lahat ng miyembro ay magsisipagtapos na sa kolehiyo, mas mahahasa rin ang kanilang iba’t ibang kakayahan dahil mabibigyan sila ng mas mahabang panahon ng pagsasanay sa pamamagitan ng iba’t ibang programang ipinatutupad sa Pamantasan.

Bilang mga mag-aaral sa unang taon, ang mga accredited organizations ang magsisilbing katuwang nila sa kanilang pag-aaral at tutulong sa kanila sa kanilang mga gawaing akademiko at sa pagsasagawa ng mga gawaing makalilinang sa kanilang pagkatao. Mainam lamang na iparamdam sa kanila na sa unang taon pa lamang nila sa kolehiyo ay tanggap na sila ng iba’t ibang organisasyon gayong nasa sapat na gulang na rin naman sila matapos ang dalawang taong inilaan sa SHS.

Hindi lamang ang mga organisayon at mga kapatiran ang pinagdaramutan na magkaroon ng mga bagong kasapi. Pinagkakaitan din ang mga freshmen na magkaroon ng mga bagong katuwang na magsisilbing gabay nila sa pananatili sa Pamantasan upang malinang pa lalo ang kanilang mga kakayahan.

Ang isa pang nakapagtataka ay kung bakit hindi pinahihintulutan ang mga accredited fraternities at sororities na magkaroon ng kasaping freshmen subalit ang mga organisasyong institusyunal tulad ng Banyuhay Dance Troupe, Chamberwinds, MSEUF Concert Singers, at The Luzonian ay pinapayagan. Ang mga academic organizations din ay pinapayagang mangalap ng kasapi mula sa freshmen. Hindi ito makatarungan para sa mga accredited organizations gayong iisa naman ang hangarin ng lahat: ang mapayabong ang kakayahan ng mga mag-aaral.

Ang patnugutan ng The Luzonian ay walang nakikitang mali sa pagkakaroon ng mga freshmen bilang mga bagong kasapi sa mga accredited fraternities at sororities sa ating Pamantasan. Napakalinaw na kapag pinagbawalan ang mga organisasyong patuloy na manatili sa kampus ay para na ring pinigil ang pagyabong ng sining, ng kultura, ng pamumuno at ng pagbuo ng kakayahang mag-isip, makipagtalastasan at iba pa.

Mahihirapan ang mga itong maging matatag kahit na nais lang nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang legasiya at maibahagi sa mga freshmen ang iba’t ibang paniniwala at mga aral na maaaring makaambag sa paglinang ng kanilang pagkatao.

Kaya naman buong galang naming pinakiuusapan ang kinauukulan na pahintulutan na ang lahat ng accredited fraternities at sororities na mag-anyaya ng mga freshmen upang patuloy na mapayabong at malinang ang iba’t ibang kakayahan ng mga mag-aaral sa buong Pamantasan.

LEAVE A REPLY